micromapa

Pliki shp dla gazowni (shape)


Czym są pliki shp (shape)?

Pliki shp to dla osób związanych z wykonawstwem robót gazowych temat abstrakcyjny. Ciężko też oczekiwać od wykonawców, projektantów, geodetów, aby swobodnie się w tym temacie poruszali. Co to są te pliki shp?

Shapefile (inaczej pliki shape, pliki shp) – jest to dość popularny format plików grafiki wektorowej. Jest wykorzystywany w danych geoprzestrzennych używanych w Systemach Informacji Geograficznej. Dzięki plikom shape tworzone są punkty, linie, wielokąty itp. Każdy element dodatkowo może być opisany przez takie atrybuty jak: nazwa, długość, rodzaj średnicy, rodzaj materiału, teryt itd. Atrybuty te są przechowywane w tabeli pliku o rozszerzeniu DBF.


Co oferuję

Wykonanie plików shp

Wykonanie plików shp dla przyłączy i sieci gazowych zgodnie ze szkicem powykonawczym, raportem spawów/zgrzewów oraz zestawieniem materiałów. Opracowane plik shp zawierają: armaturę, sieć i rury ochronne. Są zgodne z "Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.".


Sprzęt

Pliki shape wykonuję na licencjonowanym programie Mikromap


O mnie

Marcin Walczak

Marcin Walczak

Posiadam 11 letnią praktykę w kompleksowym tworzeniu dokumentacji powykonawczej. Swoje zlecenia staram się wykonywać terminowo, rzetelnie i starannie.

  Napisz do mnie:

Telefon: 604507402